14 gyakori kérdés Klímagáz adatbázisban történő regisztrációhoz

14 gyakori kérdés Klímagáz adatbázisban történő regisztrációhoz

Klímakarbantartás ICE-STAR Szerviz Kft.

A kalorikus berendezések üzemeltetője/tulajdonosa köteles regisztrálnia magát vagy cégét a Klímavédelmi Hatóság által működtetett ”Klímagáz adatbázis”-ba. Majd ezt követően körönként szükséges bejelenteni a szivárgásvizsgálat köteles berendezéseit a hatóság nyilvántartásába.


Íme 14 gyakori kérdés és válasz a regisztráció kapcsán, amiről érdemes tudni:

 1. Hol érhető el a Klímagáz adatbázis a regisztráció megkezdéséhez?

  A Klímagáz adatbázis a www.nkvh.kormany.hu címen, a „Klímagáz adatbázis” megnevezésű menüpontot választva vagy a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon érhető el.

 2. Hogyan kell regisztrálni a Klímagáz adatbázisba?

  A regisztrációhoz a Klímagáz adatbázis nyitóoldalán, valamint a www.nkvh.kormany.hu címen megtalálható és letölthető regisztrációs útmutató („letölthető anyagok”, majd „klímagázokkal kapcsolatos anyagok” menüpont alatt) nyújt segítséget. Kérjük, hogy a regisztrációt az útmutatóban leírt módon végezze el.

 3. Miért, milyen esetben kell regisztrálnom?

  A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a Klímagáz adatbázisba való regisztrációra köteles: Alkalmazás tulajdonosként, üzemeltetőként (természetes személyeknek és vállalkozásoknak is) regisztrálnia szükséges, amennyiben az alkalmazás (berendezés) regisztrációra kötelezett (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról, hogy mely alkalmazások szivárgásvizsgálatra kötelezettek).

  Képesített vállalkozásként akkor kell regisztrálni, ha F-ÜHG közeggel (fluortartalmú üvegházhatású gáz), vagy ORLA-val (ózonréteget lebontó anyaggal) kapcsolatos tevékenységet végez (hűtőkört telepít, karbantart, berendezéssel vagy hűtőközeggel kereskedik).

  Képesített személyként azon természetes személyeknek szükséges a Klímagáz adatbázisban regisztrálni, akik jelentkezni kívánnak Klímagáz képzésre, valamint képesített vállalkozás foglalkoztatottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak végezni.

 4. Kinek kell természetes személyként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba?

  Természetes személyként is végezhetek klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet? Az uniós és hazai jogszabályok szerint kizárólag képesített vállalkozás végezhet klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet. Természetes személy kizárólag képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezhet klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet. Az egyéni vállalkozó is vállalkozásnak minősül. Azon természetes személyeknek kell a Klímagáz adatbázisban regisztrálnia, akik

  - jelentkezni szeretnének Klímagáz képzésre, képesítést kívánnak szerezni, valamint képesített vállalkozás foglalkoztatottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak végezni és nincs regisztrációjuk a Klímagáz adatbázisban.

  - amennyiben van képesítésük, de még nem regisztráltak a Klímagáz adatbázisba. Amennyiben nem képesített személyként kíván tevékenykedni, csak akkor regisztráljon természetes személyként a Klímagáz adatbázisba, ha regisztrációra köteles alkalmazást (ld. előző pontban) üzemeltet, tulajdonol, tárol.

 5. Mely vállalkozásnak kell vállalkozásként regisztrálnia Klímagáz adatbázisba?

  a) Képesített vállalkozásként:

  - Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokat Magyarország területén gyárt, behoz vagy kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít;

  - Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

  - Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

  - Minden olyan üzemeltető, amely regisztrációra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazást, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezést üzemeltet, tárol;

  - Minden olyan vállalkozásnak, amely más személy vagy szervezet megbízásából szervezi szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi.

  b) Alkalmazás-tulajdonosként:

  - Minden alkalmazás-tulajdonosnak, üzemeltetőnek, aki szivárgásvizsgálatra kötelezett alkalmazásokat üzemeltet, tárol. (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról, hogy mely alkalmazások szivárgásvizsgálatra kötelezettek).

 6. Mely alkalmazások tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá?

  Annak eldöntésére, hogy mely alkalmazások tartoznak szivárgásvizsgálat (azaz regisztrációs kötelezettség alá), a http://nkvh.kormany.hu oldalon, a „Letölthető anyagok” menüpontban tájékozódhat a Berendezés regisztráció döntési fája - Helyhez kötött (HR) szektor, illetve az Berendezés regisztráció döntési fája - Mobil (MR) szektor alapján.

  Az 517/2014/EU rendelet értelmében a legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek (pl.: 3,49 kg R-134a, 2,39 kg R-410a, vagy 1,27 kg R-404a) megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, alábbi típusokba tartozó alkalmazások kötelezettek szivárgásvizsgálatra.

  a) helyhez kötött hűtőberendezések;

  b) helyhez kötött légkondicionáló berendezések;

  c) helyhez kötött hőszivattyúk;

  d) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;

  e) hűtőkamionok és - pótkocsik hűtőegységei;

  f) elektromos kapcsolóberendezések;

  g) szerves Rankine-ciklusok.

  A kevesebb, mint 10 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hermetikusan zárt alkalmazások nem tartoznak a szivárgásvizsgálat hatálya alá, amennyiben ezen alkalmazások hermetikusan lezárt voltát címke igazolja.

  Nem tartozik a szivárgásvizsgálat hatálya alá az elektromos kapcsolóberendezés, amennyiben megfelel a következő feltételek valamelyikének:

  a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb, mint 0,1%, és ennek megfelelően címkéztek fel, nem tartoznak az e cikk szerinti szivárgásvizsgálat hatálya alá.

  b) egy a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel vannak felszerelve, vagy c) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.

  A hűtőkamionok kategóriájába az elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott, hűtőegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek tartoznak.

  2017. január 1. napjától a 3 kg alatti F-ÜHG-t tartalmazó, de legalább 5 tonna CO2- egyenértéknek megfelelő gázt tartalmazó (vagy hermetikusan zárt berendezés esetén az ilyenként felcímkézett és kevesebb mint 6 kg, de legalább 10 t CO2 egyenérték feletti F-ÜHG- t tartalmazó) berendezés is szivárgásvizsgálat köteles.

  Ezen kívül az 1005/2009/EU Rendelet értelmében a 3 kg vagy annál több ORLA anyagot tartalmazó hűtő-, légkondicionáló, hőszivattyú-berendezések és tűzvédelmi rendszerek szintén kötelezettek szivárgásvizsgálatra. ORLA anyagokat új berendezésbe betölteni már tilos. ORLA tekintetében a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmét, hogy ezek az anyagok szigorú szabályozás alá esnek, mely értelmében az ORLA-val töltött berendezések 2014. december 31. napját követően már csak az első hűtőköri beavatkozást igénylő javításig üzemelhetnek.

  A regisztrációra köteles alkalmazások regisztrációjára a Klímagáz adatbázis „Saját berendezések” menüpontjában van lehetőség, melynek menetéről ugyanezen menüpont alatt az „útmutató berendezés felviteléhez” vagy az nkvh.kormany.hu címen megtalálható „Útmutató szivárgásvizsgálatra köteles berendezések felviteléhez” („letölthető anyagok”, majd „klímagázokkal kapcsolatos anyagok” menüpont alatt) dokumentumból részletesen tájékozódhat.

 7. Minden, újonnan telepített hűtőközeget (töltet mennyiségtől függetlenül) tartalmazó alkalmazásra vonatkozóan szükséges elvégezni a regisztrációt?

  Az alkalmazás tulajdonosa vagy üzemeltetője kizárólag azokat az újonnan telepített alkalmazásokat köteles a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO2- egyenértéknek ( vagy hermetikusan zárt berendezés esetén 10 t CO2 egyenértéknek) megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

 8. A meglévő, vagy az új alkalmazásokat kell regisztrálni?

  A Klímagáz adatbázisban regisztrálni szükséges minden már telepített és minden újonnan telepített regisztráció köteles alkalmazást. (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról, hogy mely berendezések szivárgásvizsgálatra kötelezettek).

 9. Szükséges-e a 3,5 tonna össztömeg alatti, azonban 5 tonna CO2- egyenértéknél nagyobb töltettel rendelkező járműveket regisztrálni a Klímagáz adatbázisba?

  Nem, azonban lehetősége van a „Berendezések” menüpontban nyilvántartani ezeket a alkalmazásokat. Az 517/2014/EU rendelete 4. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján kizárólag azok a hűtőkamionok és hűtőpótkocsik tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá, melyek össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Annak eldöntésére, hogy mely járművek tartoznak szivárgásvizsgálat (azaz regisztrációs kötelezettség alá), a http://nkvh.kormany.hu oldalon, a „Letölthető anyagok” menüpontban tájékozódhat „Berendezés regisztráció döntési fája - Mobil (MR) szektor” segédlet alapján.

 10. Amennyiben egyéni vállalkozóként dolgozom, természetes személyként is kell regisztrálni?

  Igen. Amennyiben egyéni vállalkozóként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet folytat, úgy a tevékenységet végző természetes személyt (akár saját maga is lehet), mint foglalkoztatottat kell hozzárendelni a vállalkozásához a Klímagáz adatbázison belül. Erre azért van szükség, mert a képesítések kezelése természetes személy regisztrációjánál lehetséges (pl.: képzésre jelentkezés). A hozzárendelést a Klímagáz adatbázisba vállalkozásként belépve, a „Személyzet” menüpont alatt teheti meg. A hozzárendelésnél a természetes képesített személy regisztrációs adatait kell megadni, többek közt a regisztrációhoz használt e-mail címet és a hozzá tartozó jelszót.

  Abban az esetben, ha akár természetes személyként, akár vállalkozásként a regisztráció sikeresen megtörtént, azonban bármely okból kifolyólag a regisztrációra tévesen került sor (pl. nem szerez képesítést, nem vásárol berendezést), azt a bejelentkezési felület jobb felső sarkában megjelenő „Regisztráció törlése” gombbal törölni lehet. Ez a művelet egészen addig végezhető el, amíg az Adatbázisban egyéb – jogszabályban előírt kötelezettséget keletkeztető – tevékenységet nem végeznek.

 11. Mi a teendő, ha rossz kategóriát választottam a regisztráció alatt?

  Amennyiben a Hatóság még nem fogadta el képesítését (amennyiben jóváhagyást igényel) úgy a képesítés „jelentkezés törlése” gombra kattintva visszavonhatja. Cégképesítési kategória törlése iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton történhet, a személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) keresztül. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó valamennyi ügy a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság, környezetvédelem” menüponton belül a „Környezetvédelem” almenüpontban érhető el az alábbi linken: https://szuf.magyarorszag.hu/.

  Új, a tevékenységének megfelelő kategória pedig felvehető a vállalkozás felhasználói fiókjába lépve, a „Saját adataim” fül alatt a „Saját képesítések” menügombra kattintva, a „Jelentkezés új képesítésre” gomb használatával, új kategória kiválasztásával.

  A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmét, hogy a VE (berendezés) és NK (berendezés) kategóriák a felvételt követően nem igényelnek külön hatósági eljárást, megfelelési nyilatkozat beküldése nem szükséges (mivel gázkezelést nem igényel a berendezések kereskedelme) viszont a felvételt követően azonnal keletkezik a jogszabály által előírt díjfizetési kötelezettség.

  A BT (Berendezés tulajdonos) és SZK (Szolgáltatás közvetítő) kategóriák nem díjkötelesek, de előbbi esetében a regisztrált saját berendezések töltetmennyisége (és nem maga a kategória) alapján 30 Ft /t CO2 egyenérték, de alkalmazásonként legalább 2000 forint, elektromos kapcsolóberendezések esetében legfeljebb 2 000 000 forint éves felügyeleti díj fizetési kötelezettség áll fenn.

 12. Honnan tudom, hogy hibás, vagy hiányos a regisztrációm?

  A regisztráció hibás vagy hiányos adatait a Klímagáz adatbázis hibaüzenettel (piros színnel) jelzi. A hiányzó adatokról, dokumentumokról a Klímagáz adatbázis automatikus és látható jelzést mutat. Kérjük, e figyelmeztetésben foglaltak szerint javítsa az érintett adatokat!

 13. Hogyan tudom megszüntetni a fiókomat?

  Amennyiben a tevékenység megszűnt, vagy egyéb más ok miatt szükséges a törlés, úgy az – természetes személyek esetében – a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz postai vagy elektronikus úton megküldött formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető. A „Letölthető anyagok” között elérhető "Kérelmek Természetes Személy" nevű formanyomtatvány B) részének kitöltése szükséges a fiók törléséhez.

  Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az arra jogosult személy által előterjesztett kérelmet a Hatóság jegyzőkönyvbe foglalja. Egyéb esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9.

  § (1) bekezdései alapján kell eljárni. Ebben az esetben a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül szükséges az erre vonatkozó kérelmet beküldeni elektronikus úton.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy regisztráció nem szüntethető meg az alábbi esetekben:

  - Alkalmazás-tulajdonosként regisztráció köteles alkalmazással rendelkezik a Klímagáz adatbázisban;

  - Előtöltött alkalmazással, vagy (az F-ÜHG Raktár menüpontban) klímagáz készlettel rendelkezik;

  - felügyeleti díj tartozása áll fenn.

  Az alábbi esetekben a regisztráció törlése helyett az adatok javítása a helyes megoldás:

  - a regisztráció hibás

  - a regisztráció a régi rendszerben történt

  - megváltoztak az ügyféli adatok

  - jogutódlás történt.

  A regisztráció javítása történhet az Ügyfél kérelmére. Természetes személyek esetében, a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz postai vagy elektronikus úton megküldött, a „Letölthető anyagok” között elérhető "Változás-bejelentő űrlap (természetes személy)" nevű formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az arra jogosult személy által előterjesztett kérelmet a Hatóság jegyzőkönyvbe foglalja. Egyéb esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján kell eljárni. Esetükben a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül szükséges az erre vonatkozó kérelmet beküldeni elektronikus úton.

 14. Mi az F-Gáz ügyfélazonosító, és hol találom meg? Milyen adatokat kell megadnom vállalkozásom/személyem beazonosítása érdekében?

  Az F-Gáz ügyfélazonosítót a Klímagáz adatbázis a regisztrációt követően automatikusan generálja, amely azonosító vállalkozás esetében „1” számjeggyel kezdődik, képesített természetes személyek esetében „2” számjeggyel. Az azonosító egyedi, azt módosítani nem lehet. Az F-Gáz ügyfélazonosító az ügyféli adatlapra bejelentkezve a belépési felület felső sávjában található meg.

  Az azonosítót minden, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál kezdeményezett ügyintézés alkalmával szíveskedjen feltüntetni.

  Az F-Gáz ügyfélazonosító alkalmas arra, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egyedileg beazonosítsa az ügyfeleit. Továbbá alkalmas arra, hogy a Klímagáz adatbázis nyilvános felületén a „Jogosultság ellenőrzése” menüpontban a természetes személy, vagy vállalkozás képesítettségét és annak érvényességét ellenőrizze.

  Az alkalmazások kódjai „5” számjeggyel kezdődnek, melynek segítségével az alkalmazás szivárgásvizsgálatának érvényessége megállapítható.

  Ha az ICE-STAR Szerviz Kft-re bízza szivárgásvizsgálatát, nagyon szívesen segítünk a regisztrációban is. Bízza ránk szivárgásvizsgálatát, kérjen személyre szabott, ingyenes árajánlatot tőlünk.

  Forrás: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/doc/gyik.pdf